نظر Orbex 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
2.8
رتبه‌بندی کاربر
3.0
(2)
بازدید Orbex
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
فلزات
شاخص‌ها
نفت / انرژی‌ها
تحلیل ما
2.8
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 3/5
نظارت: 2/5
محبوبیت: 3/5
رتبه‌بندی کاربر: 3/5

Orbex | رتبه کلی: 2.8/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Orbex | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 31%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
3.0
(2 تحلیل‌ها)

Orbex | رتبه‌بندی کاربر: 3/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Orbex | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 31%