نظر Oanda 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
4.2
رتبه‌بندی کاربر
3.8
(6)
بازدید Oanda
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
اوراق قرضه
نفت / انرژی‌ها
فلزات
شاخص‌ها
تحلیل ما
4.2
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 4/5
نظارت: 4/5
محبوبیت: 5/5
رتبه‌بندی کاربر: 3.8/5

Oanda | رتبه کلی: 4.2/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Oanda | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 75%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
3.8
(6 تحلیل‌ها)

Oanda | رتبه‌بندی کاربر: 3.8/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Oanda | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 75%