نظر FXCM 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
4.1
رتبه‌بندی کاربر
4.4
(10)
بازدید FXCM
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
شاخص‌ها
فلزات
تحلیل ما
4.1
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 4/5
نظارت: 5/5
محبوبیت: 3/5
رتبه‌بندی کاربر: 4.4/5

FXCM | رتبه کلی: 4.1/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

FXCM | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 73%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
4.4
(10 تحلیل‌ها)

FXCM | رتبه‌بندی کاربر: 4.4/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

FXCM | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 73%