نظر Friedberg Direct 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
4.0
رتبه‌بندی کاربر
4.0
(2)
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
فلزات
شاخص‌ها
نفت / انرژی‌ها
تحلیل ما
4.0
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 4/5
نظارت: 5/5
محبوبیت: 3/5
رتبه‌بندی کاربر: 4/5

Friedberg Direct | رتبه کلی: 4/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Friedberg Direct | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 65%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
4.0
(2 تحلیل‌ها)

Friedberg Direct | رتبه‌بندی کاربر: 4/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Friedberg Direct | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 65%