نظر Forex.com 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
3.5
رتبه‌بندی کاربر
3.3
(3)
بازدید Forex.com
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
تحلیل ما
3.5
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 2.5/5
نظارت: 4/5
محبوبیت: 4/5
رتبه‌بندی کاربر: 3.3/5

Forex.com | رتبه کلی: 3.5/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Forex.com | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 52%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
3.3
(3 تحلیل‌ها)

Forex.com | رتبه‌بندی کاربر: 3.3/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Forex.com | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 52%