نظر Exness 2020 - نظرات مشتری تأییدشده

Fxverify رتبه‌دهی
3.4
رتبه‌بندی کاربر
4.8
(8)
بازدید Exness
پیشنهادات ویژه
ناظران
رتبه‌بندی کاربر انواع حساب‌ها
محصولات
فارکس
تحلیل ما
3.4
ریز نمره
قیمت‌گذاری: 4/5
نظارت: 2/5
محبوبیت: 3/5
رتبه‌بندی کاربر: 4.8/5

Exness | رتبه کلی: 3.4/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Exness | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 50%

تحلیل‌های کاربر
انواع حساب‌ها:
مرتب‌سازی:
4.8
(8 تحلیل‌ها)

Exness | رتبه‌بندی کاربر: 4.8/5

میانگین رتبه همه شرکت‌ها: 3.3/5

Exness | رتبه در بین کلیه شرکت‌ها: 50%